Termomodernizace – efektivní zateplení podkroví s dotací

S ohledem na rostoucí ceny energií a vytápění hledáme způsoby, jak snížit náklady na provoz budov. Prvním a nejčastějším krokem je výměna nebo montáž izolace. Zatímco nové budovy mají moderní izolační systémy, starší budovy nemají izolaci vůbec nebo je použité řešení málo účinné. Zateplení je proto nezbytné pro úsporu energie a zvýšení komfortu bydlení.

Izolace podkroví – klíčový prvek tepelné modernizace

Klíčovým prvkem ovlivňujícím účinnost termomodernizace je správná izolace podkroví. Nedostatečně izolované podkroví často znamená ztrátu až 30 % tepla. Proto je podkroví nejčastěji modernizovanou části domu. Účinná izolace podkroví má významný vliv na úspory při vytápění v zimě a na udržení příjemné teploty v místnosti v létě.

Účinná izolace bez tepelných mostů

Při tepelné modernizaci podkroví starších budov často vznikají problémy se složitými konstrukcemi, které je obtížné vyplnit těsnou vrstvou izolačního materiálu. Po dokončení prací se mohou v izolaci objevit mezery v místech styku se zdivem nebo trámy a v místech, jako jsou rohy, klenby nebo svazky kabelů a instalačních rozvodů. Tyto chyby jsou obzvláště patrné při použití materiálu, který je třeba pečlivě řezat a montovat.

Efektivním řešením, jak takový problém odstranit, je stříkaná PUR pěna. Při aplikaci pěna přesně vyplní každý prostor a trvale se spojí s podkladem, čímž vytvoří rovnoměrnou a těsnou izolační vrstvu bez tepelných mostů.

Zachování vlastností a celistvosti izolace v průběhu času

Při rozhodování o tepelné izolaci každý investor očekává, že použité řešení bude stejně účinné po celou dobu životnosti domu. Tradiční izolační materiály mají tendenci se časem smršťovat, hýbat a ztrácet své vlastnosti. Dalším problémem je častá degradace izolační vrstvy kunami a hlodavci.

Při rozhodování o tepelné modernizaci se vyplatí zvolit technologii, která nemá výše uvedené nevýhody. Jednou z takových technologií je izolace PUR pěnou. Izolace PUR pěnou si zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti domu. Po aplikaci nástřikem se trvale spojí s podkladem a po celou dobu užívání objektu nemění svou polohu. Další důležitou výhodou izolace PUR pěny je, že neláká kuny ani hlodavce.

Optimální tloušťka izolační vrstvy

Pro dosažení standardů energeticky úsporných budov má smysl využívat inovativní technologie. Izolace PUR pěnou Crossin splňuje nejvyšší požadavky na moderní energeticky úsporné stavby. Použitím pěny Crossin Attic Soft s hodnotou lambda 0,037 W/(m-K) můžeme dosáhnout součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K) při relativně malé tloušťce izolace pouhých 25 cm.

Profesionální provedení izolace

Jakákoli technologie, i ta nejlepší, může selhat, pokud není správně nainstalována. Při hledání dodavatele je třeba na to pamatovat. Abyste měli jistotu, že práce budou provedeny správně a výrobek bude zpracován v souladu s technickým listem, vyplatí se obrátit na dodavatele doporučeného výrobcem. Autorizovaní zhotovitelé Crossin se svým vzděláním a zkušenostmi zaručují, že izolace bude provedena podle nejvyšších standardů.

Doba realizace tepelné modernizace

Při modernizaci obytných objektů je důležitým aspektem rychlost dokončení. Díky zkušenostem a odborným znalostem autorizovaných dodavatelů společnosti Crossin trvá aplikace PUR pěnou obvykle pouhý jeden den. To výrazně urychluje celý proces tepelné modernizace a minimalizuje narušení každodenního života obyvatel. Krátká doba realizace také znamená, že další rekonstrukční práce mohou začít rychle.

Dotace z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Rozhodnutí zahájit termomodernizaci nebo její rozsah často závisí na finančních možnostech. Důležitým prvkem podpory v této oblasti je dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM umožňuje získat dotaci nejen na zateplení, ale také na výměnu dveří, oken, zdroje tepla nebo instalaci fotovoltaického systému. Od září 2023 je také možné získat prostředky před zahájením prací, a to v rámci programu „Oprav dům po babičce“.

Izolace PUR pěnou Crossin splňuje všechny formální požadavky programu. Příjemce dotace obvykle musí předložit pouze fakturu od dodavatele a Prohlášení o vlastnostech použitého výrobku.

Poradenství a cenová nabídka zdarma

Pokud potřebujete pomoc nebo konzultaci zdarma, autorizovaní dodavatelé společnosti Crossin jsou připraveni odpovědět na vaše požadavky na zateplení a modernizaci podkroví a interiérů ve starých budovách. Využijte jejich zkušeností a znalostí k výběru nejlepšího řešení a zajistěte si profesionální instalaci izolace PUR pěnou. Izolace podkroví, stropů a vnitřních příček je jejich každodenní prací. Pro více informací nebo sjednání schůzky stačí vyplnit formulář.