CROSSIN ATTIC SOFT je dvousložkový polyuretanový systém pro přípravu polotuhé pěny s otevřenou buněčnou strukturou se samozhášivými vlastnostmi.

KOMPONENT A: CROSSIN ATTIC SOFT
KOMPONENT B: CROSSIN B

Polyuretanový systém uvedený na trh v souladu s nařízením EU č. 305/2011, společně s vyhodnocením vlastnosti zhotoveným v souladu s harmonizovanou evropskou normou PN-EN 14315- 1: 2013

Výrobek nese označení CE a bylo pro něj vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 2016/01/PL. Hygienický certifikát PZH: HK/B/1467/02/2015