CROSSIN ROOF je dvousložkový polyuretanový systém pro přípravu tuhé pěny s uzavřenou buněčnou
strukturou se samozhášivými vlastnostmi.

KOMPONENT A: CROSSIN ROOF
KOMPONENT B: CROSSIN B

CROSSIN ROOF neobsahuje pěnící látky, které poškozují ozonovou vrstvu, v souladu s pravidly EU pro obchodování a používání regulovaných látek – nařízení (ES) č. 1005/2009.

Polyuretanový systém uvedený na trh v souladu s nařízením EU č. 305/2011, společně s vyhodnocením vlastnosti zhotoveným v souladu s harmonizovanou evropskou normou PN-EN 14315-1: 2013

Výrobek nese označení CE a Prohlášení o vlastnostech č. 2016/04/PL. Hygienický certifikát PZH: HK/B/1467/01/2015

Ke stažení